Dërgo Para

Dërgo para drejt familjarëve ose miqve tuaj me anë të PAGO.
Paratë mund ti dërgoni:
direkt nga lista e kontakteve në Pago;
apo, duke skanuar kodin QR.
Get it on App Store

Dërgo Para

Drejt Kontakteve

Paguaj në Dyqan

Me anë të Kodit QR

Drejt Bankës Tuaj

Pagesa me
link unik

PagoM(R) në çast me link

Kërko para me anë të një linku.
Një pagesë në PAGO zgjat sa hap e mbyll sytë!
Kërko Lekë duke ja dërguar linkun (URL) unik një kontakti në WhatsApp, Instagram, Viber, e-mail, ose kudo!
Zgjidhni PAGO për pagesa në çast, në vend të vonesave me transferta bankare që zgjasin 3 deri në 5 ditë.

Pagesa me
link unik

PagoM(R) në çast me link

Kërko para me anë të një linku.
Një pagesë në PAGO zgjat sa hap e mbyll sytë!
Kërko Lekë duke ja dërguar linkun (URL) unik një kontakti në WhatsApp, Instagram, Viber, e-mail, ose kudo!
Zgjidhni PAGO për pagesa në çast, në vend të vonesave me transferta bankare që zgjasin 3 deri në 5 ditë.