Pagesa në Ambiente Tregtare

Mirë se vini në paranë moderne

  • Pagesa të sigurta
    Informacioni juaj i plotë financiar nuk ndahet gjatë transaksioneve me PAGO dhe kodin QR.
  • Në bizneset pranë jush
    Pranuar në mbi 1 mije biznese të vogla, një numër ky në rritje të shitësve kryesorë me pakicë dhe shumicë.
  • Pa prekje, pa para cash
    Mos u shqetësoni për paratë cash ose kartat, thjesht hapni aplikacionin për të paguar.
Get it on App Store