Debitim Direkt

Me anë të aplikacionit PAGO, tani blerësit tuaj mund të paguajnë automatikisht duke përcaktuar paraprakisht shumën maksinale të transaksionit.