Rimbushje & Pagesa Automatike

Me anë të aplikacionit PAGO, tani mund të rimbushësh numrin tënd të telefonit dhe të paguash automatikisht në të gjitha bizneset e preferuara duke përcaktuar paraprakisht shumën maksinale.

Rimbush Numrin e Telefonit

Vodafone

One

Albtelecom

Pagesa
Automatike

Zgjidh ti limitin për pagesa

të para-aprovuara

 

Tani mund të zgjedhësh bizneset e tua të preferuara, dhe të para-aprovosh pagesa, në kete menyrë transaksionet bëhen më të thjeshta. 

Pagesa
Automatike

Zgjidh ti limitin për pagesa

të para-aprovuara

 

Tani mund të zgjedhësh bizneset e tua të preferuara, dhe të para-aprovosh pagesa, në kete menyrë transaksionet bëhen më të thjeshta.