e-Commerce

Sherbimi ecommerce për biznesin e vogël dhe të mesëm.

Hapni një llogari tregtare nga një markë që e besojnë klientët. Ofroni një përvojë fleksibël të arkëtimit. 

Lërini klientët të paguajnë si të duan, në mënyrë që të mos humbisni një shitje.