Paguaj faturën e energjisë elektrike OSHEE

Pago ofron shërbimin e shlyerjes së  faturave të OSHEE. Për të paguar për një faturë të OSSHE, ju duhet të keni numrin e faturës ose rregjistroni kontratën e OSSHE në aplikimin tonë dhe do keni mundësi të tërhiqni të gjitha faturat e papaguara.

Në më pak se 10 sekonda ju mund të paguani faturat mujore të energjisë elektrike pavarësisht vendodhjes, detyrimin e prapambetur, si dhe mund të infomohen mbi vlerën dhe kamat-vonesat e gjeneruara nga OSHEE.