Ju keni mundësi të prisni transferta hyrëse në llogarinë tuaj me Pago nëpërmjet sistemit kombëtar të Bankës së Shqipërisë dhe sistemit ndërkombëtar të pagesave, SWIFT.

Në mënyrë që të merrni një pagesë, duhet të komunikoni palës dërguese në mënyrë të qartë:

  1. Emrin tuaj ashtu sic është i rregjistruar në Pago
  2. IBANin tuaj pranë PAGO.
  3. SWIFT Code: FINVALTR
  4. Përshkrimin e transfertës. Ju lutem sigurohuni që ky përshkrim të arsyetojë sa më mirë arsyen e transfertës.

Për cdo pyetje mos hezitoni të kontaktoni ekipin tonë.