Sistemet alternative të pagesave nuk kanë qenë shumë të përhapura në vend se nuk kanë patur mundësinë e zhvillimit të tyre. Drejtoresha ekzekutive e Rubicon Sh.a Avis Andoni, deklaroi në Business News se kuadri ligjor dhe avancimet teknologjike kanë bërë të mundur avancimin e këtyre sistemeve. Ajo theksoi gjithashtu avantazhet dhe lehtësitë e aplikacioneve, si edhe komoditetin.