Tiranë, 6 qershor 2023 – Rubicon, një institucion financiar jo-bank, i liçensuar nga Banka e Shqipërisë si Institucion i Parasë Elektronike dhe Mastercard Principal Member, njofton fillimin e paisjes me IBAN-ve për të gjithë klientët PAGO. Përfshirja e funksionalitetit IBAN brenda Pago përfaqëson një arritje të rëndësishëm në misionin e Rubicon për të ofruar një shërbim digjital bankar tërësisht falas. Duke zgjeruar gamën e veçorive të tij për të përfshirë IBAN-in, Rubicon po fuqizon individët dhe bizneset me transaksione ndërbankare, duke rritur më tej përfshirjen financiare dhe lehtësimin e aktivitetit tregtar.

Klientët mund të gjenerojnë IBAN-in e tyre me vetëm disa klikime në aplikacionin Pago. IBAN mund të personalizohet për klientët VIP. “Ne jemi tepër të kenaqur që po prezantojmë IBAN në Pago,” tha Eno Kotmilo, administrator i Rubicon. “Duke fuqizuar çdo klient me mundësinë për të lidhur llogaritë e tij aktuale me një IBAN për llogaritë në lekë dhe në euro, ne po bëjmë një hap të rëndësishëm drejt demokratizimit të shërbimeve financiare. Ky zhvillim tregon angazhimin tonë për të bërë të aksesueshme transaksionet ndërbankare të sigurta dhe efikase për të gjithë, duke revolucionarizuar mënyrën se si njerëzit menaxhojnë paratë e tyre.”

Përveç IBAN, Pago ofron një gamë të gjerë shërbimesh financiare, duke përfshirë transferime të menjëhershme parash, llogari rrjedhëse, karta debiti, një rrjet ATM-sh, pagesa faturash dhe shumë më tepër. Integrimi i funksionalitetit IBAN forcon pozicionin e Pago-s si një zgjidhje gjithëpërfshirëse e menaxhimit financiar që plotëson nevojat në zhvillim të klientCve të saj.

Për më shumë informacion mbi Rubicon dhe gamën e zgjidhjeve të tij financiare, ju lutemi vizitoni pago.al

Rreth Rubikonit:

Rubicon është një kompani udhëheqëse e teknologjisë financiare që përdor teknologjinë e fundit për të ofruar shërbime financiare inovative dhe gjithëpërfshirëse. Me një përkushtim të fortë ndaj dizajnit të përqendruar te përdoruesi, Rubicon fuqizon individët dhe bizneset me zgjidhje të pandërprera dhe të sigurta të menaxhimit financiar. Produkti kryesor i kompanisë, Pago, ofron një gamë të gjerë shërbimesh, duke përfshirë transferta të menjëhershme, pagesa të faturave dhe tani, funksionalitetin IBAN, për të përmbushur nevojat e ndryshme të bazës së saj të klientëve.